Współdziel jadłospisy, posiłki i produkty z innymi użytkownikami

Wspólna baza danych

Udostępniaj swoje produkty, posiłki i jadłospisy innymi użytkownikom, dzięki czemu oszczędzicie czas i zbudujecie wysokiej jakości własne bazy danych.

Wspólna baza danych
Mark Sign

Zapraszanie znajomych do współpracy


Mark Sign

Udostępnianie prodktów


Mark Sign

Udostępnianie posiłków


Mark Sign

Udostępnianie jadłospisów i szablonów


Mark Sign

Nadawanie uprawnienień dostępu do danych

Zaproś znajomych do współpracy

Wypróbuj teraz