Make Me Diet

Polityka Prywatności

17.06.2019

Dzień dobry!

W tym dokumencie chcielibyśmy Ci przedstawić zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://makemediet.com/ przez MAKE ME DIET sp z o.o., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy poniższych zasad:

 • zbieramy tylko potrzebne informacje,
 • wykorzystujemy dane tylko i wyłącznie do celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności,
 • nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne,
 • nie ujawniamy danych innym podmiotom w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, w każdej chwili możesz skontakować się z nami wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Definicje

Poniżej znajdziesz wytłumaczenie podstawowych pojęć znajdujących się w polityce prywatności:

Administrator – MAKE ME DIET sp z o.o.z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10/1.5, KRS: 0000787671, NIP: 7681842317, REGON: 38344790000000

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://makemediet.com/

Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie, tj. formularza rejestracji konta klienta, formularza konta pacjenta oraz formularzy kontaktowych. W przypadku konta klienta przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, informacje niezbędne do procesowania płatności, numer NIP w przypadku działalności gospodarczej. W przypadku konta dla studentów przetwarzamy skan aktualnej legitmacji studenckiej porównując dane legitymacji z danymi do płatności. Skan legitymacji zostaje usunięty z naszej bazy po weryfikacji. W przypadku formularza kontaktowego przetwarzamy dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Dane te są niezbędne w celu świadczenia usług określonych w umowie.
 2. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Administrator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnego z dostępnych formularzy, w przypadku:
  • formularza kontaktowego – do przetwarzania Twoich danych w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie użytkownika,
  • formularza newslettera – do przetwarzania Twoich danych w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących programu Make Me Diet
  • formularza rejestracji konta – do przetwarzania Twoich danych w celu rejestracji konta klienta i pacjenta w celu realizacji umowy.
 4. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych oraz informujemy, że nie udostępniamy przekazanych nam danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
 6. Dane osobowe, które podajesz są przechowywane przez okres:
  • w przypadku formularza rejestracji – przez okres świadczenia usługi lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych,
  • w przypadku formularza kontaktu – przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi oraz archiwizacji prowadzonej korespondencji,
  • w przypadku formularza newsletter – przez okres świadczenia usługi lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych,
 7. Będąc Użytkownikiem Strony masz prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. W celu usunięcia swoich danych skontaktuj się z administratorem danych. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni.
 9. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym t.j. firma hostingowa, firma udostępniająca system do newslettera, firma obsługująca płatności oraz biuro księgowe. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora zobowiązane zostały do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych w stopniu zapewniającym bezpieczne przetwarzanie danych Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w ramach usługi makemediet.com

Dietetycy, którzy korzystają z Platformy i Portalu, po przeprowadzeniu konsultacji z pacjentem mają możliwość umieszczania w Platformie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, płci, poziomu aktywności fizycznej, wzrostu, masy ciała, daty urodzenia, rodzaju i godzin wykonywanej pracy, wiadomości o ciąży, paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, kwotach przeznaczanych na zakup jedzenia, informacje o stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, choroby wśród członków najbliższej rodziny, zażywane leki) oraz innych uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu.

W przypadku makemediet.com dostarczamy wyłącznie narzędzia do wprowadzania danych (którym jest aplikacja makemediet.com), natomiast to dietetyk wprowadza dane pacjenta do aplikacji, decyduje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych pacjenta, modyfikuje te dane oraz usuwa je z aplikacji. Dietetyk wykorzystuje więc nasze narzędzia do świadczenia usług na rzecz pacjenta, monitorowania przebiegu jego diety, ustalania i odnotowywania dalszych zaleceń. Taki podział ról sprawia, że to dietetyk staje się administratorem danych, a Spółka staje się podmiotem przetwarzającym. Zatem relacja między dietetykiem używającym Platformy a Administratorem będzie miała charakter powierzenia przetwarzania danych (gdzie dietetyk powierza dane Administratorowi).

W takim przypadku będziemy przetwarzać powierzone nam dane osobowe zgodnie z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie Usług makemediet.com. Regulamin zawiera wszystkie nasze oświadczenia i zobowiązania jako podmiotu przetwarzającego i – po jego zaakceptowaniu przez dietetyka – stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Zakres danych osobowych powierzonych nam do przetwarzania obejmuje dane wprowadzone przed dietetyka do aplikacji makemediet.com.

Newsletter

 1. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 3. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt za pośrednictwem formularza

 1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie https://makemediet.com/ przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
 3. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • marketingowych (remarketing)
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itp.
 2. kod śledzenia Facebook Pixel – w celu analizy wizyt użytkowników na stronie i aplikacji oraz prezentacji dopasowanych reklam w serwisie Facebook.com.

Logi Serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany w Polityce Prywatnośći

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie udoskonalana i aktualizowana, tym samym zastrzegamy sobie prawo do okresowych poprawek. Każda zmiana Polityki Prywatności zostanie opatrzona datą publikacji i będzie obowiązywać od tej daty.