Make Me Diet

Regulamin programu Make Me Diet

Dziękujemy za zainteresowanie programem Make Me Diet!

Tworzymy nasz program aby pomóc Ci w Twojej codziennej pracy. Poniżej przedstawiamy ogólne warunki korzystania z programu. Dołożyliśmy starań, by poniższy regulamin był dla Ciebie czytelny, ale w przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z nami – postaramy Ci się pomóc najlepiej jak potrafimy!

Podstawowe informacje

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski z uwzględnieniem przepisów wspólnych dla Unii Europejskiej. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i zaakceptowaniem go w momencie rejestracji do programu.

Na potrzeby regulaminu będziemy stosować poniższe definicje:

 1. “Make Me Diet”, “Administrator”, lub “my” – firma Make Me Diet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000787671, NIP: 7681842317, REGON: 38344790000000, która jest właścicielem programu.
 2. “Program” – oprogramowanie komputerowe Make Me Diet dostępnę pod adresem https://makemediet.com/
 3. “Konto” – konto zarejestrowanego użytkownika, dzięki któremu może korzystać z programu,
 4. “Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z konta
 5. “Usługi” – wszystkie produkty i usługi świadczone przez firmę Make Me Diet
 6. “Prawo” – prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polski

W przyszłości możemy wprowadzać zmiany w regulaminie, o czym zostaniesz poinformowany naszymi kanałami do komunikacji z użytkownikami.

Korzystając z programu Make Me Diet teraz lub w przyszłości zgadzasz się z aktualną wersją regulaminu.

Złamanie zasad regulaminu może spowodować zawieszenie lub usunięcie Konta. W każdy takim przypadku dołożymy starań, by jak najszybciej wyjaśnić przyczynę braku dostępu do programu.

Zasady korzystania z konta

 1. Konto może zostać stworzone tylko przez Użytkownika, zabronione jest tworzenie przez automatyczne metody.
 2. Użytkownik może posiadać kilka Kont, za które jest odpowiedzialny.
 3. Konto może zostać udostępnione jednemu lub kilku Użytkownikom, w zależności od wykupionej licencji.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do Konta. Rekomendujemy używanie unikalnego hasła i nie udostępnianie go innym podmiotom.
 5. Użytkownik nie będzie korzystał z Konta w sposób zakazany przez Prawo, w szczególności nie będzie destabilizował działania programu, propagował treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy, oraz godził bezpodstawnie w wizerunek programu lub Make Me Diet.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści, które dodaje na Koncie.
 7. Dostęp do programu jest możliwy za pomocą urządzenia z dostępem do internetu przez przeglądarkę internetową wspierającą pliki cookie.
 8. Użytkownik może stworzyć Konto rejestrując się na stronie internetowej Programu, po akceptacji Regulaminu. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 9. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu konta i zgodzie Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych zostanie dodany do bazy newslettera.

Konto dla Studentów

 1. Konto dla studentów jest ogólnodostępne dla polskiej wersji językowej programu oraz na podstawie indywidualnej oferty dla innych wersji językowych.
 2. Konto ze zniżką dla studentów przysługuje studentom studiów licencjackich oraz magisterskich do 26 roku życia.
 3. Podstawą weryfikacji konta dla studentów jest aktualna legitymacja studencka wystawiona na właściciela konta na podstawie danych osobowych podanych podczas płatności lub inny dokument potwierdzający aktualny aktywny status studenta.
 4. Użytkownikowi, który zakupił konto ze zniżką dla studentów, ale nie podał danych potrzebnych do weryfikacji, podał nieprawdziwe lub nieaktualne, Administrator zastrzega możliwość do zablokowania konta do czasu weryfikacji lub anulowania zamówienia.

Opłaty, zmiany planu oraz zwroty

 1. Jeśli używasz wersji próbnej programu, to jest ono w pełni darmowe – nie wymagamy od Ciebie podania żadnych danych do płatności.
 2. Po okresie próbnym do korzystania z programu wymagamy zakupu jednego z oferowanych pakietów lub usług płatnością z góry. Aktualna oferta znajduje się na stronie programu w zakładce “Cennik”.
 3. Przy zakupie Make Me Diet lub partnerzy Make Me Diet mogą naliczyć podatki wymagane przez jurysdykcję, której podlega Użytkownik.
 4. Kupony rabatowe nie łączą się. Do transakcji używany jest aktywny kupon o najwyższej wartości.
 5. Płatności za program można dokonać za pomocą płatności internetowej lub przelewu bankowego.
 6. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą przelewów i kart płatniczych w Programie odbywa się za pośrednictwem systemu Dotpay lub Paddle. Podając dane karty płatniczej Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za dostęp do Programu.
 7. Dostęp do pakietu oraz włączenie subskrypcji następuję w momencie otrzymaniu płatności przez Make Me Diet.
 8. W momencie zakupu programu Użytkownik otrzymuje licencję do używania programu, a nie sam program, i podlega polityce zwrotów Make Me Diet.
 9. Nie naliczamy żadnych dodatkowych kosztów bez wiedzy Użytkownika.

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację Administratorowi, jeżeli usługi nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego za pomocą adresu email, z którego Użytkownik korzysta w programie.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość wysłania odpowiedzi w innej formie.

Usunięcie i zawieszanie konta oraz anulowanie usług

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w programie w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i jest świadomy, że będzie to skutkowało bezpowrotną utratą wszystkich danych przypisanych do tego konta.
 2. Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta w przypadku łamania Prawa lub regulaminu przez użytkownika.
 3. Usunięcie konta skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Pełne usunięcie konta nastąpi w ciągu 30 dni. Po tym okresie Make Me Diet nie będzie przechowywał żadnych danych należących do Użytkownika.
 5. W przypadku niesłusznie zawieszonego Konta zobowiążemy się do odpowiedniej rekompensaty na rzecz Użytkownika.
 6. Za wszystkie działania Administratora zgodne z Prawem lub Regulaminem nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia względem firmy Make Me Diet.
 7. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy newslettera w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.

Usługi

 1. Make Me Diet zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości i staranności świadczonych usług. Dołożymy wszelkich starań, aby oprogramowanie było wolne od usterek i błędów technicznych, a błędy były naprawione w najlepszy możliwie sposób.
 2. Nie dajemy gwarancji, że program spodoba się Użytkownikowi i spełni jego wymagania. Nie obiecujemy również, że dodamy propozycje zmian Użytkowników do programu.
 3. Make Me Diet nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Programu wywołane “siłą wyższą”, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 4. Make Me Diet zastrzega sobie prawo modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Programu, bez wpływu na bazę danych Użytkownia.
 5. W przypadku planowanych przerw technicznych poinformujemy o nich Użytkowników w programie lub wiadomością.
 6. Aktualnie program w pełni wspiera wszystkie urządzenia z rozdzielczością powyżej 1024px x 768px, oraz w dużym stopniu wszystkie urządzenia z mniejszą rozdzielczością.
 7. Make Me Diet nie ponosi odpowiedzialności za osiągane przez pacjentów efekty oraz wygenerowane przez program jadłospisy z wyjątkiem odpowiedzialności za poprawność wyników wartości odżywczych.
 8. Make Me Diet dołożyło wszelkich starań, aby dane w programie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną i naukową.
 9. W przypadku zaprzestania działalności programu Użytkownik otrzyma dostęp do wszytkich swoich danych w powszechnie używanym formacie.

Prywatność i prawa autorskie

 1. Nigdy nie udostępniamy i nie sprzedajemy Twoich danych.
 2. Nie posiadamy praw do żadnych Twoich materiałów w programie.
 3. Wszystkie Twoje dane mające wpływ na bezpieczeństwo dostępu do Konta są szyfrowane i nie mamy możliwości dostępu do nich.
 4. Umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści wyrażasz zgodę na wgląd w te informacje oraz wykorzystanie ich przez Administratora.
 5. Nazwa Programu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w programie może naruszać prawo do prywatności innego Użytkownika lub innej osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia.
 7. Niniejszy regulamin podlega prawom autorskim. Zabronione jest jego powielanie bez pisemnej zgody Make Me Diet.

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022