Przeprowadzaj wywiady pacjentów szybko i przyjemnie

Kompleksowy wywiad pacjenta

Przeprowadzaj szczegółowy wywiad z pacjentem i przechowuj jego kartotetki oraz jadłospisy w jednym miejscu.

Kompleksowy wywiad pacjenta
Mark Sign

Oznaczaj alergie, nietolerancje oraz preference Twoich pacjentów


Mark Sign

Wprowadzaj pomiary pacjenta i dane z analizatora składu ciała


Mark Sign

Dodawaj notatki o swoich pacjentach


Mark Sign

Przeliczanie norm dla wartości odżywczych w zależności od płci, wieku i stanu fizjologicznego


Mark Sign

Dodawanie własnych pytań do wywiadu pacjenta

Automatyczne przeliczanie pomiarów pacjentów

BMI

Wskaźnik masy ciała

CPM

Całkowita Przemiana Materii

PPM

Podstawowa Przemiana Materii

NMC

Należna masa ciała

Dodawaj kolejne wizyty i monitoruj postępy

Podczas kolejnych wizyt Twoich pacjentów możesz dodawać nowe pomiary, dzięki czemu możesz monitorować jego postępy w programie.

Dodawaj kolejne wizyty i monitoruj postępy