Przeprowadzaj wywiady pacjentów szybko i przyjemnie

Kompleksowy wywiad pacjenta

Przeprowdzaj szczegółowy wywiad z pacjentem i przechowuj jego kartotetki oraz jadłospisy w jednym miejscu.

Kompleksowy wywiad pacjenta
Mark Sign

Oznaczaj alergie, nietolerancje oraz preference Twoich pacjentów


Mark Sign

Wprowadzaj pomiary pacjenta i dane z analizatora składu ciała


Mark Sign

Dodawaj notatki o swoich pacjentach


Mark Sign

Przeliczanie norm dla wartości odżywczych w zależności od płci, wieku i stanu fizjologicznego

Automatyczne przeliczanie pomiarów pacjentów

BMI

Wskaźnik masy ciała

CPM

Całkowita Przemiana Materii

PPM

Podstawowa Przemiana Materii

NMC

Należna masa ciała

Dodawaj kolejne wizyty i monitoruj postępy

Podczas kolejnych wizyt Twoich pacjentów możesz dodawać nowe pomiary, dzięki czemu możesz monitorować jego postępy w programie.

Dodawaj kolejne wizyty i monitoruj postępy