Make Me Diet

Wywiad pacjenta

Kompleksowy wywiad pacjenta

Przeprowadzaj wywiady pacjentów szybko i przyjemnie

Przeprowadzaj szczegółowy wywiad z pacjentem i przechowuj jego kartotetki oraz jadłospisy w jednym miejscu.

Automatyczne przeliczanie pomiarów pacjentów

BMI
Wskaźnik masy ciała

CPM
Całkowita przemiana materii

PPM
Podstawowa przemiana materii

NMC
Należna masa ciała

Dodawaj kolejne wizyty i monitoruj postępy

Podczas kolejnych wizyt Twoich pacjentów możesz dodawać nowe pomiary, dzięki czemu możesz monitorować jego postępy w programie.

Korzystaj z nowoczesnego programu dla dietetyków